Tidligere i år trådte den nye lov vedr. vanvidskørsel i kraft. Den giver politiet mulighed for at konfiskere køretøjet ved eksempelvis meget høj fart eller ved kørsel med høj promille.

Nedenfor vil vi guide dig igennem den lovgivning og hvad den kan have af betydning for dig, som kunde hos Nellemann Leasing A/S.

Lovgivningen kort fortalt:

Kort fortalt kan politiet nu konfiskere biler, der er brugt til “særlig hensynsløs kørsel”.
Helt konkret kan det være kørsel med hastighedsoverskridelse på mere end 100% ved kørsel over 100 km/t eller kørsel med en hastighed på +200 km/t.
Spirituskørsel med en promille over 2 er også omfattet af de nye regler.

Her skal du, som leasingkunde, være opmærksom:

  • Hvis en konfiskering af en leasingbil skulle komme på tale, betragtes det som udgangspunkt for misligholdelse af leasingkontrakten, hvorfor Nellemann Leasing A/S kan se sig nødsaget til at gøre krav på erstatning over for dig, som kunde.
  • Loven er sammensat således at den er gældende, også selv om køretøjet ejes af en anden end føreren – fx en forælder, kæreste eller et leasingfirma. Derfor skal du som kunde hos Nellemann Leasing A/S også være opmærksom på de nye regler og ikke mindst, hvem du eventuelt låner din bil ud til.

Hvad betyder alt dette for dig, som har leaset en bil hos os?

Du må naturligvis gerne udlåne din leasingbil som hidtil.*
Men er nu blevet endnu mere vigtigt at være bevidst om, HVEM du låner din leasingbil ud til. Hvis en bilist bag rattet i din bil dømmes efter den nye lovgivning, og bilen bliver konfiskeret, er Nellemann Leasing A/S berettiget til at kræve erstatning svarende til bilens værdi.

Til alle vores erhvervsleasing kunder

Et godt råd fra os:
Reglerne for brugen af firmabiler er uændrede i forbindelse med denne lovgivning. – Dog skal man nu i endnu højere grad være opmærksom på, hvem man eventuelt låner bilen ud til.

Vi anbefaler derfor, at I får opdateret jeres bilpolitik, så den tager højde for vanvidskørsel og eventuelt erstatningsansvar i forhold til jeres medarbejdere/bilbrugere.

Det er desuden vigtigt at gøre jeres medarbejdere (brugeren af bilen) opmærksom på de nye regler og informere om de vilkår, som vil gøre sig gældende internt i virksomheden.

De nye regler for konfiskering:

  • Følgende overtrædelser betragtes som vanvidskørsel:
  • Særlig hensynsløs kørsel
  • Hastighedsoverskridelse på mere end 100 pct. ved kørsel over 100 km/t
  • Kørsel med en hastighed på 200 km/t eller derover
  • Spirituskørsel med en promille over 2,00
  • Uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder
  • Uagtsom forvoldelse af betydelig skade på nogens legeme eller helbred under særligt skærpende omstændigheder
  • Forsætlig forvoldelse af nærliggende fare for nogens liv eller førlighed.

Du kan læse mere om baggrunden for lovgivningen og de nye regler på Folketingets hjemmeside.

Jf. vores betingelser paragraf 3, punkt 2: Køretøjet må ikke fremlejes eller varigt udlånes til tredjemand.