Hvis din arbejdsplads flexleaser din bil, og bilen godt må bruges privat, skal du betale skat af den leasede bil. Denne form for skat kaldes også for firmabilbeskatning, og denne trækkes fra din løn inden udbetaling. Resten af omkostningerne for en fri firmabil går til din arbejdsgiver. Det er omkostninger som eksempelvis førstegangsydelsen, brændstof, grøn ejerafgift, de månedlige ydelser m.m.

Reglerne for fri bil - fastsat af SKAT

For beskatningen af fri gælder er der for dig som leasingtager en række regler, der er fastsat af SKAT. Først og fremmest er det din arbejdsgiver, der løbende skal sørge for, at du betaler skat af firmabilen. Firmabilbeskatningen kan du selv holde øje med via din lønseddel.

Firmabilbeskatningen består af en procentdel af bilens værdi – denne kaldes også for bilens beskatningsgrundlag. Derudover består den også af et miljøtillæg. Ved en fri firmabil er der dog ingen begrænsninger på, hvor meget du kan køre. Men du kan ikke både have fri bil og få kørselsfradrag.

Omfanget af beskatningen afhænger af flere ting – det kan du blive klogere på i det følgende.

Hvordan finder man bilers beskatningsgrundlag?

Som tidligere nævnt er det både en procentdel af bilens markedsværdi samt et miljøtillæg, du skal betale, når du leaser fri firmabil. Bilens beskatningsgrundlag afhænger af, hvor gammel bilen er. Denne regnes fra første indregistreringsdato.

Der gælder dog, at minimumssatsen er på 160.000 kr. uanset bilens alder.

Markedsværdi på biler, som er ældre end 3 år

Flexleaser du en bil, som er ældre end 3 år, får du en forholdsvis lavere sats af registreringsafgiften. Her vil prisniveauet bestemmes af andre biler på markedet, som har nogenlunde samme specifikationer som den bil, du skal til at lease.

Leasingpriserne på biler, der minder om den, du kommer til at lease, er kun et indikerende skøn på markedsværdien. Her kan du få overblik over de forskellige biler, vi tilbyder hos Nellemann Leasing.

Markedsværdi på biler, som er 3 år eller yngre

Biler på 3 år eller yngre, anses for at være nye, og derfor er deres markedsværdi også markant højere sammenlignet med biler, der er ældre end 36 måneder. Går der 36 måneder falder markedsværdien med 75 %.

Beregningen af firmabilbeskatning

Nu når du kender din bils markedsværdi, kan du beregne det beløb, som skal gå til beskatningen. Læg mærke til, at beregningen tager udgangspunkt i loven for 2022. Den ser således ud:

  • 24 % af bilens værdi op til 300.000 kr (min. 160.000 kr) + 21 % af bilens værdi over 300.000 kr + miljøtillæg

Miljøtillægget i 2022 beregnes som 350 % af den årlige, grønne ejerafgift. Her regner man en eventuel udligning på dieselbiler med udover dette miljøtillæg.

I forbindelse med en ny politisk aftale “Grøn omstilling af vejtransporten” bliver beskatninger reguleret med miljøtillæg hvert år i perioden 2021-2025. Det betyder ikke så meget for de fleste biler, der bliver flexleaset. Men vær opmærksom på, at bilernes CO2-udledning vægtes højere i denne nye regulering – det gælder også i beskatning af fri firmabil. Derfor er det værd at overveje at vælge en bil, der udleder mindre CO2.